Skip to main content
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 2 of 2 Results
Dec 18, 2020
Grov, Liv Ingrid, 2020, "Tradisjonsleik på Vestlandet", https://doi.org/10.18710/3ARKLU, DataverseNO, V1, UNF:6:p7sexa47Sgr4r4qvR1bsEA== [fileUNF]
Ved tidlegare Høgskolen på Stord/Haugesund samla studentar ved førskule- og lærarutdanninga inn tradisjonsleikar. Innsamlinga starta i 1998 ved at studentane laga eige leikhefte med leikar frå deira barndom. Nye studentar samla inn leikar frå eldre folk på heimstaden deira (2002-...
Apr 29, 2020
Bjørlykke, Bjørn; Økland, Nils Tore Gram, 2020, "Vestlandssegner", https://doi.org/10.18710/XH0KCE, DataverseNO, V1, UNF:6:rkn/3n1YhkiNX+ThDw22oQ== [fileUNF]
Datasettet som ligg til grunn for www.segner.no. Segner.no har sitt utgangspunkt i segndatabasen 'Segner i Sunnhordland' frå tidleg på 1990-talet, og var knytt til Norskseksjonen på Stord lærarhøgskule ved Bjørn Bjørlykke og Nils Tore Gram Økland. Det var ein database som var myk...
Add Data

You need to Log In to add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact DataverseNO Support

DataverseNO Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =