Skip to main content
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 134 Results
Jun 11, 2021
Dalland, Eva Brustad, 2021, "Hest i trafikk", https://doi.org/10.18710/44VR8K, DataverseNO, V1
Dette datasettet inneholder resultater fra en spørreundersøkelse utført blant 2757 hestebrukere i Norge og tar for seg spørsmål knyttet til samspillet mellom hest, hestebruker og moderne veitrafikk. Datamaterialet er ferdig prosessert og presenteres i form av grafiske fremstillin...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-25; spawning ground: 3; time: morning; camera no: 3", https://doi.org/10.18710/KWQMYD, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 3 at spawning ground 3 in the morning of 25 September 2016. A description o...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-25; spawning ground: 3; time: morning; camera no: 2", https://doi.org/10.18710/OFLZNP, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 2 at spawning ground 3 in the morning of 25 September 2016. A description o...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-24; spawning ground: 3; time: evening; camera no: 9", https://doi.org/10.18710/PXC6VF, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 9 at spawning ground 3 in the evening of 24 September 2016. A description o...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-24; spawning ground: 3; time: afternoon; camera no: 7", https://doi.org/10.18710/AW5IE6, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 7 at spawning ground 3 in the afternoon of 24 September 2016. A description...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-24; spawning ground: 3; time: evening; camera no: 8", https://doi.org/10.18710/KSUBIM, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 8 at spawning ground 3 in the evening of 24 September 2016. A description o...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-24; spawning ground: 3; time: afternoon; camera no: 6", https://doi.org/10.18710/RBCB8F, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 6 at spawning ground 3 in the afternoon of 24 September 2016. A description...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-27; spawning ground: 3; time: morning; camera no: 8", https://doi.org/10.18710/N130GR, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 8 at spawning ground 3 in the morning of 27 September 2016. A description o...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-27; spawning ground: 3; time: morning; camera no: 4", https://doi.org/10.18710/SPLQ0I, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 4 at spawning ground 3 in the morning of 27 September 2016. A description o...
May 12, 2021 - Spawning behavior of Arctic charr
Egeland, Torvald B.; Folstad, Ivar; Nordeide, Jarle Tryti, 2021, "Video recordings of spawning behavior of Arctic charr; date: 2016-09-27; spawning ground: 3; time: morning; camera no: 3", https://doi.org/10.18710/7WRXY9, DataverseNO, V1
This dataset contains video recordings of spawning behavior of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in Lake Fjellfrøsvatnet (69°08′N 19°34′E), Troms, Northern Norway. The recordings were made with camera no. 3 at spawning ground 3 in the morning of 27 September 2016. A description o...
Add Data

You need to Log In to add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact DataverseNO Support

DataverseNO Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =